Aktualności OZE

29 grudnia 2019

Czy fotowoltaika się opłaca?

Podczas wielu rozmów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych słyszę często stwierdzenie, że „w moim przypadku instalacja fotowoltaiczna się nie opłaca”. Oczywiście aspekt finansowy jest często decydującym czynnikiem skłaniającym do inwestycji we własną elektrownię słoneczną, jednak warto pamiętać o czymś więcej niż zwrocie z inwestycji, w tym o naszej przyszłości […]
22 grudnia 2019

Jak rozliczana jest energia elektryczna wysyłana do sieci, czyli o co chodzi w systemie opustów (tzw. net metering)

W przypadku tzw. mikroinstalacji, czyli instalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy do 50 kWp można korzystać z tzw. systemu opustu (z ang. net metering). Jest to bezgotówkowy system rozliczeń energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowotlaicznej i przekazanej do sieci z energią elektryczną pobraną z sieci, dedykowany właścicielom mikroinstalacji PV – prosumentom. […]
17 grudnia 2019

Na co zwrócić uwagę przy wyborze instalacji fotowoltaicznej?

Głównym zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest efektywna produkcja energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że równie ważną, o ile nie najważniejszą kwestią dotyczącą systemów fotowoltaicznych jest bezpieczeństwo jej użytkowników oraz budynków i budowli, na których ww. systemy są instalowane. Niestety, w dobie znaczącego wzrostu świadomości energetycznej oraz związanego z nią zainteresowania społeczeństwa […]
30 listopada 2019

O co chodzi z tą fotowoltaiką?

Dlaczego warto inwestować w panele fotowoltaiczne? Zacznijmy od tego, czym jest fotowoltaika. Najprościej mówiąc, fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Z czego składa się typowa instalacja fotowoltaiczna (PV)? Przede wszystkich […]
30 listopada 2019

Mój Prąd dla fotowoltaiki