Przejdź do treści
Strona główna » Blog – baza wiedzy » „Aktualne zasady dotyczące programu „Czyste powietrze” to nawet 135.000 zł dofinansowania!”

„Aktualne zasady dotyczące programu „Czyste powietrze” to nawet 135.000 zł dofinansowania!”

Czy trudno uzyskać dofinansowanie?

Wyręczamy naszych Klientów w całym procesie związanym z wypełnieniem wniosku, złożeniem go do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pozyskaniem maksymalnej kwoty dotacji. Jaka dotacja może Ci przysługiwać? Sprawdź poniżej.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program realizowany w latach 2018-2029, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU. Dodatkowo, w zakres dofinansowania wchodzą także (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych).
 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).
 • Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalne kwoty dotacji

 • Podstawowy poziom dofinansowania:
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 66 000 zł.
 • Podwyższony poziom dofinansowania:
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 99 000 zł.
 • Najwyższy poziom dofinansowania:
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 135 000 zł.

Warto też wiedzieć, że od 25 stycznia 2022 roku osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia.

Nowe Zasady od 2024 roku:

 1. Podwyższone Progi Dochodowe:
  • Dla gospodarstw wieloosobowych: dochód na jednego członka do 1200 zł.
  • Dla gospodarstw jednoosobowych: dochód do 1600 zł.
 2. Zwiększone Kwoty Dofinansowania:
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla podstawowego poziomu: 70 000 zł.
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla podwyższonego poziomu: 105 000 zł.
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla najwyższego poziomu: 145 000 zł.

Program „Czyste Powietrze Plus”

Od 15 lipca 2022 r. ruszył nowy program – Czyste Powietrze Plus, który ma na celu prefinansowanie kosztów instalacji aż do 50% kwoty objętej programem. Przedpłaty wynosić będą:

 • Do 50 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, dla osób z rocznym dochodem do 100 000 zł.
 • Do 75 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Podsumowanie

Program „Czyste Powietrze” oraz jego aktualizacje, w tym „Czyste Powietrze Plus”, oferują szerokie możliwości finansowego wsparcia dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i redukcję emisji zanieczyszczeń. Aktualne zasady zwiększają dostępność środków i rozszerzają grupę beneficjentów, co przyczynia się do szybszej i bardziej efektywnej realizacji założeń programu.

Nasi pracownicy chętnie wyjaśnią na co możesz uzyskać dofinansowanie i do jakiej kwoty. Skontaktuj się z nami – kliknij tutaj!