Jak rozliczana jest energia elektryczna wysyłana do sieci, czyli o co chodzi w systemie opustów (tzw. net metering)

W przypadku tzw. mikroinstalacji, czyli instalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy do 50 kWp można korzystać z tzw. systemu opustu (z ang. net metering). Jest to bezgotówkowy system rozliczeń energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowotlaicznej i przekazanej do sieci z energią elektryczną pobraną z sieci, dedykowany właścicielom mikroinstalacji PV – prosumentom.

Kim jest prosument?

Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (np. z instalacji fotowoltaicznej) na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. w przypadku przedsiębiorcy, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 i 730).

Upraszczając, prosumentem jest właściciel instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, zainstalowanej w domu (także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwie rolnym lub w przedsiębiorstwie (przedsiębiorcy, spółka prawa handlowego etc.), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przedsiębiorców wytwarzanie energii elektrycznej musi być ich działalnością poboczną, wykonywaną na własne potrzeby). Do prosumentów można także zaliczyć jednostki samorządów terytorialnych, związki wyznaniowe, a także wiele innych podmiotów (Masz wątpliwości? Napisz do nas na adres biuro@niskoemisyjni.pl).

Co musisz zrobić, aby stać się prosumentem oraz skorzystać z systemu opustów?

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) należy zgłosić ją do zakładu energetycznego (tzw. OSD, czyli operator systemu dystrybucji, którym jest zakład odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej w danej części kraju). W przypadku skorzystania z usług niskoemisyjni.pl wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem mikroinstalacji wykonujemy za Ciebie.

Aby stać się prosumentem, kolejną wymaganą czynnością po dokonaniu zgłoszenia przyłączenia do sieci mikroinstalacji, jest podpisanie umowy kompleksowej o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii z zakładem energetycznym (tzw. OSD, czyli operator systemu dystrybucji, którym jest zakład odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej w danej części kraju). Z uwagi na wymogi stawiane przez zakłady dystrybucji, tę czynność będziesz musiał wykonać sam (wystarczy udać się do najbliższego biura i podpisać umowę lub dokonać tej czynności korespondencyjnie).

Na czym polega system opustów (net-metering)?

System opustu to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wytworzonej przez niego w mikroinstalacji i oddanej do sieci. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej zawartej z OSD (ze względu na zmienną wielkość produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej w trakcie roku rekomendujemy wydłużanie tego kresu do maksimum), przy czym dla instalacji o mocy do 10 kWp (większość instalacji domowych) za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh.

W przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Z tego względu rekomendowane jest, aby jak najwięcej energii wytworzonej w instalacji PV konsumować w czasie rzeczywistym, co pozwala nam jej zużycie 1:1.

Uspokajając należy podkreślić, że od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej, zależnej od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta. Nie płaci również opłaty na rzecz sprzedawcy, z tytułu jej rozliczania.

Należy zaznaczyć, że po roku niewykorzystany w ramach opustu nadmiar energii elektrycznej przepada, z tego względu moc instalacji PV powinna być precyzyjnie dobrana do zużycia energii – audyt oraz dopasowanie wielkości instalacji fotowotlaicznej do Twoich potrzeb pozostaw nam, a sam ciesz się czystą i tanią energią dbając o przyszłość swoją i swoich dzieci.

niskoemisyjni.pl sp. z o.o.| ul. Gizewiusza 2/2, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | +48 511 986 729 | biuro@niskoemisyjni.pl | NIP 8491592929

Dodaj komentarz

Zainteresowany? Zadzwonimy!

Kiedy mamy zadzwonić?

lub zostaw nam wiadomość!

Administratorem danych osobowych jest niskoemisyjni.pl sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, adres: ul. Gizewiusza 2 lok. 2, 12-200 Pisz (zwana dalej „Administratorem”). Administrator przetwarza dane osobowe głównie w celach organizacyjnych tj. odpowiedzi na przesłanie zapytanie oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu przesłania ofert, które mogą Państwa zainteresować. Więcej informacji na temat celów i sposobów przetwarzania danych oraz praw, które Państwu przysługują, znajduje się tutaj.