Przejdź do treści
Strona główna » Blog – baza wiedzy » Program „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program realizowany w latach 2018-2029, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU. Dodatkowo w zakres dofinansowania wchodzą także: (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym
  kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
  garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem
  wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalne kwoty dotacji

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania maksymalna
  kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł– gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
  fotowoltaicznej oraz 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalna
  kwota dofinansowania wynosi 32 000 zł– gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
  fotowoltaicznej oraz 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania maksymalna
  kwota dofinansowania wynosi 60 000 zł– gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
  fotowoltaicznej oraz 69 000 zł– dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Warto też wiedzieć, że od 25 stycznia 2022 roku osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia.

Dodatkowo, od 15 lipca 2022r. rusza nowy program- Czyste Powietrze Plus – który ma na celu prefinansowanie kosztów instalacji aż do 50% kwoty objętej programem. Przedpłaty wynosić będą do 30 tys. zł – dla podstawowego poziomu dofinansowania, dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł oraz do 37 tys. zł – dla podwyższonego poziomu dofinansowania – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.