Instalacja fotowoltaiczna 14,4 kWp Wygryny, inwestor prywatny