Instalacja fotowoltaiczna 6,48 kWp Jeglin, inwestor prywatny